Szolgáltatások, szakterületek

Ajánlattevők részére

Közbeszerzési hirdetmények figyelése (mind hazai, mind európai uniós viszonylatban), teljes körű ajánlattevői képviselet, ajánlatírás, igény szerint segítség nyújtás a szakmai tartalom, kialakításában külsős szakértő bevonásával, előzetes vitarendezési ügyintézés, jogorvoslati képviselet ellátása

Ajánlatkérők részére

Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása és adminisztrálása
(hazai és európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel
egyaránt foglalkozunk), általános közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzési szabályzatírás, közbeszerzési terv összeállítása, közbeszerzési eljárások teljes körű ellenőrzése, közbeszerzési audit, ajánlatkérő képviselete jogorvoslati eljárás során

Adójog

Teljes körű képviselet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtt bármilyen
adózással összefüggő eljárás során (adóellenőrzés, adóvégrehajtás), segítségnyújtás az adótervezés, adóoptimalizálás esetén, ÁFA vizsgálatok során történő képviselet, vagyonosodási vizsgálatok során történő képviselet, adótanácsadás felszámolási és csődeljárásokkal kapcsolatban, általános adójogi tanácsadás, jövedéki ügyintézése

Agrárjog

Termőföldek adásvételének teljes körű jogi ügyintézése, mezőgazdasággal összefüggő jogi kérdésekben történő tanácsadás

Idegenrendészeti jog

Külföldi állampolgárok számára vízumkérelemhez szükséges iratok összeállítása, tartózkodási engedély és letelepedési engedély, valamint
munkavállalási engedély ügyintézése, képviselet magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyekben

Büntetőjog

Tanácsadás büntető- és szabálysértési eljárással kapcsolatos ügyekben, terhelti képviselet büntető- és szabálysértési eljárás során, sértetti képviselet büntető- és szabálysértési eljárás során,
tanúként résztevő személyek képviselete büntető- és szabálysértési
eljárás során

Polgári jog

Általános polgári jogi tanácsadás, segítségnyújtás szerződések elkészítésében, gazdasági társaságok megalapítása, gazdasági társaságok teljes körű képviselete

Család jog

Házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése, képviselet házassági bontóperek során, képviselet gyermekelhelyezési perek során, képviselet tartási perek során

Ingatlan jog

Adásvételi, ajándékozási, tartási, életjáradéki, bérleti szerződések
és atipikus megállapodások szerkesztése, véleményezése, társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat és
házirend szerkesztése, telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása, képviselet a földhivatal előtti eljárások során

Rólunk

A Közbesz Magister Kft. teljes körű közbeszerzési szolgáltatást nyújt mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon. A közbeszerzési szolgáltatáson felül a Közbesz Magister Kft. professzionális ügyvéd partnerei bevonásával az alábbi területeken közvetít jogi szolgáltatást: adójog agrárjog idegenrendészeti jog büntetőjog polgári jog, különös tekintettel a családjogra és ingatlanjogra.

Munkatársaink

A fenti szolgáltatásokat a Közbesz Magister Kft. ügyvéd partnerei látják el, akik a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvédek.
dr. Fülöp Gyula
dr. Fülöp Gyula
Ügyvezető, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
dr. Koppándi Dániel
dr. Koppándi Dániel
Közbeszerzési lebonyolítói üzletág vezető, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Ha további információra van szüksége

Legfrissebb hírek